Boka Rätt Nu för föreläsningar/utbildningar!

Med erfarenhet som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och Polishögskolan erbjuder Rätt Nu även att utbilda och föreläsa om det som tjänsten Rätt Nu erbjuder på www.rattnu.se

Exempel på frågeställningar som Rätt Nu vid ett föreläsningstillfälle kan hjälpa till att besvara:

”Vad innebär förenklad delgivning för mig?” ”Om det i domen står att jag ska få skadestånd – får jag pengarna automatiskt då?” ”Polisen har lagt ned en förundersökning där jag är målsägande – kan jag göra något då? ” ”Jag har fått hem en underrättelse om att en förundersökning är slutförd och ett förundersökningsprotokoll – vad ska jag göra nu?” ”Vad betyder underrättelse om förundersökningsbegränsning?” ”Hur begär jag omprövning?” ”Hur kan jag få ut de handlingar som finns i en förundersökning?”

Intresserad? Välkommen att kontakta Rätt Nu och berätta om dina behov. Rätt Nu kan då skräddarsy en föreläsning eller ett utbildningstillfälle så att det passar just din verksamhet.