Boka utbildningar/föreläsningar

Företag – Föreningar – Nyhetsredaktioner – Kommuner – Organisationer – Stiftelser m.fl.

Välkommen att boka Rätt Nu för föreläsningar/utbildningar!

Marie Wallin, Rätt Nu, har erfarenhet från såväl operativt arbete i förundersökningar och i rättsprocessen som att undervisa om juridiken ”bakom”.

Marie har skapat/ansvarat för utbildningar inom juridik och själv undervisat i desamma (på Stockholms universitet, på Polishögskolan och inom Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten) inom såväl straff- och processrätt som civilrätt.

Rätt Nu skräddarsyr gärna en föreläsning för just er.

En timme på ett möte eller en halvdag på en konferens?

Rätt Nu anpassar sig efter ert behov och ert syfte – och den specifika målgrupp som avses.

Allt för att på ett så enkelt och informellt sätt bidra till en ökad kompetens hos deltagarna kring detta med s.k. ”myndighetsjuridik”.

Hör av er om ert behov till Rätt Nu på antingen marie@rattnu.se eller 076-114 02 08 så tar vi en diskussion om upplägg och kostnad.

Några frågor som Marie Wallin, Rätt Nu, kan föreläsa om:

Vad betyder det – rent juridiskt –  när en förundersökning läggs ned?

Vad betyder de olika beslutsgrunderna?

Kan man få ut några handlingar ur en förundersökning? Hur gör man då?

Kan man klaga på ett beslut om nedlagd förundersökning? Hur gör man då?

Vad innebär förenklad delgivning?

Vad gäller vid ett förhör hos polisen?

Vad gäller vid ett förhör i domstol?

När en dom meddelats med utdömt skadestånd – vad gäller då?

Kan jag som målsägande få tillbaka mina saker/värdet av dem? Jag har hört något om värdeförverkande – vad är det?

Några exempel på dokument som Marie Wallin, Rätt Nu, kan bringa klarhet kring:

Har du och din verksamhet fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen)?

Se följande länk för några vanliga typer av dokument.

Några röster om Marie Wallin som föreläsare:

”Pedagogiskt upplägg. Tydlig röd tråd.”

”Mycket bra och handfast.”

”Att man hänger med är säkert mycket för att hon är så kunnig men också för att hon föreläser på ett så glatt och vaket sätt.”

”Man vill lära sig mer. Glädjen föreläsaren har för ämnet sprider sig.”