För företagare

Företagare

Välkommen till Rätt Nu!

Rätt Nu är en privat aktör, ett aktiebolag, som värnar om allas likhet inför lagen.
Med erfarenhet från arbete i svensk domstol, på Åklagarmyndigheten, Stockholms universitet, Polishögskolan och inom Polisen vill Rätt Nu bidra till en ökad rättssäkerhet i Sverige – på riktigt!

Har du och din verksamhet fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen) som du inte riktigt förstår? Se följande länk för några vanliga typer av dokument.

Rätt Nu kan i så fall hjälpa dig och din verksamhet med följande.

 1. Vad beslutet/det som står i handlingen betyder.
 2. Vad det innebär för dig och din verksamhet.
 3. Vilka rättigheter – och ibland också skyldigheter – som du och din verksamhet har i och med det som myndigheten har skrivit.

1. Vill du se om Rätt Nu kan hjälpa dig och din verksamhet – gör så här!

 1. Skriv ett kort e-postmeddelande (helst på svenska eller engelska men kan du inte något av dessa språk skriver du på det språk du kan och Rätt Nu kommer att ta hjälp av tolk/översättning för att förstå) till info@rattnu.se med följande information:
  • Hur många beslut/handlingar du/din verksamhet vill ha hjälp med. Och från vilken myndighet/myndigheter kommer det du vill ha hjälp med. (Det kan vara flera och skriv i så fall alltså alla.)
  • Den e-postadress och det telefonnummer som du vill att Rätt Nu ska kontakta dig på.
  • Vilka språk du talar/förstår.
 2. Rätt Nu kommer att kontakta dig tillbaka på den e-postadress som du skriver att du vill bli kontaktad på för att bestämma en tid för ett samtal om ditt ärende.
 3. Vid samtalet behöver du ha WhatsApp installerat på din mobiltelefon (går att ladda ner gratis för både Android och iPhone). Detta för att du och Rätt Nu ska kunna kommunicera krypterat vid den kontakt som kommer att ske när Rätt Nu ska se om det går att hjälpa dig och din verksamhet. Behövs det tolk/översättning vid detta samtal kommer Rätt Nu att ordna det. Vid detta samtal kommer även betalningssätt att bestämmas. Rätt Nu prissätter tjänsten från fall till fall, beroende på hur omfattande ärendet är. 
 4. Om Rätt Nu kan hjälpa dig och din verksamhet så att du efter kontakten med Rätt Nu förstår det som myndigheten har skrivit och hur det påverkar dig och din verksamhet kommer det överenskomna beloppet att debiteras. Är det så att Rätt Nu av någon anledning inte kan hjälpa dig och din verksamhet med att beskriva vad myndigheten skrivit och vad det innebär behöver du såklart inte betala en krona.
 5. Rätt Nu uppskattar sedan att du, om du vill, betygsätter tjänsten/hjälpen du och din verksamhet fick genom att fylla i det här på hemsidan. Rätt Nu lyssnar på dig och är till för dig – så vad du tycker är viktigt!

2. Eller om du hellre vill ta en dialog och diskutera ditt ärende direkt? Välkommen att ringa eller skicka ett mail.

076-114 02 08 och/eller info@rattnu.se

 

Lämna omdöme här