Marie Wallin i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige

Marie Wallin har sedan den 1 mars 2021 ett nära samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige. Maries funktion och roll inom Stiftelsen är att ansvara för det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet mot bedrägerier.

Detta genom att till exempel vara den som kvalitetsgranskar nedlagda bedrägeriärenden inom ramen för en kostnadsfri tjänst som erbjuds privatpersoner. Se mer på Tryggare Sveriges hemsida om denna unika tjänst genom länken nedan.

https://tryggaresverige.org/kvalitetsgranskning-av-nedlagda-bedrageriarenden