Medverkan i Larmtjänstpodden

Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.  Organisationen har som syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

Larmtjänstpodden kommer ut med nya avsnitt två gånger per månad. Det var en självklarhet för Marie Wallin, Rätt Nu att tacka ja när hon blev inbjuden att deltaga.

 

Marie Wallin i podd-studion. Foto: Larmtjänst

”I Larmtjänstpodden lyfter vi ämnen inom brott och brottsbekämpning. I varje avsnitt möter vi experter inom försäkringsbranschen och brottsbekämpande myndigheter. Programledare är Åsa Sönnerby, kommunikatör på Larmtjänst.”

Avsnitt 41 då Marie Wallin medverkade, tillsammans med Mats Galvenius som är VD på Larmtjänst, beskrivs enligt följande på Larmtjänsts hemsida.

Mats Galvenius och Marie Wallin. Foto: Larmtjänst.

Mats Galvenius, vd på Larmtjänst ger en bild av hur problemet med de internationella brottsnätverken ser ut. Marie Wallin, tidigare åklagare, förklarar i podden vad som behövs för att svensk domstol ska kunna ha möjlighet att döma gärningpersonerna för rätt brott och därmed till rätt påföljd, dvs brottslighetens allvar ska framgå och därmed leda till fängelsestraff. Hon går även igenom problematiken med att myndigheterna jobbar för mycket ”var för sig” istället för att samverka. Gäster: Marie Wallin, jurist och tidigare åklagare. Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

 

Lyssna gärna! Länken är här.

https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Larmtjanstpodden/