Nu finns Handlarrätt!

Handlarrätt 

– ett samarbete mellan Rätt Nu och Livsmedelshandlarna

Utbildningen som ger handlare rätt förutsättningar och stöd,

för att kunna gå från brott till fällande dom.

Branschorganisationen Livsmedelshandlarna märkte att det saknades en branschrelaterad utbildning i ämnet brott och att stödet handlarna har, och får, är ytterst begränsat. Det här tog Livsmedelshandlarna fasta på och kan nu erbjuda Handlarrätt; en utbildning med fokus på hur du får din anmälan prioriterad, vad polisen har för skyldigheter och vad handlare har för rättigheter.

Utbildningen är uppdelad i sex olika områden och följer tidslinjen från det att ett brott begås, hela vägen fram till en fällande dom. Till varje steg finns en utbildningsfilm, en förklarande text samt mallar och länkar, exklusivt framtagna för Livsmedelshandlarnas medlemmar.

Målet med utbildningen är att den ska hjälpa handlaren att kvalitetssäkra sitt eget polisärende och faktiskt få det prioriterat av polisen. Ju bättre kvalitet på en anmälan, med rätt brott anmält och med en bra beskrivning av bevisläget, desto större möjligheter för Polisen att jobba vidare i ärendet på rätt sätt.

Det är alltså Marie Wallin och Rätt Nu som står för själva innehållet i utbildningen.

Från Fri Köpenskap och deras hemsida då Handlarrätt lanserades.

Gå gärna in på 

https://www.handlarratt.se/