Start

Välkommen till Rätt Nu!

Rätt Nu startade sin verksamhet den 1 februari 2019.

Rätt Nu är en privat aktör och driver sin verksamhet som ett aktiebolag.

Rätt Nu vill bidra till en förbättrad rättssäkerhet i Sverige – på riktigt.

 

Marie Wallin, jurist, tidigare kammaråklagare och grundare av Rätt Nu. Foto: Daniel Gual Photography

Med erfarenhet från arbete inom både näringslivet som inom svenska myndigheter (Tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet) och lärosäten (Polishögskolan och Stockholms universitet) vill Rätt Nu hjälpa såväl enskilda privatpersoner som företag, föreningar, nyhetsredaktioner, organisationer, stiftelser med flera med så kallad ”myndighetsjuridik”.

Rätt Nu tar sin utgångspunkt i den svenska språklagen och kravet där på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Rätt Nu arbetar också med utbildning inom straff- och processrätt; både för anställda inom svenska myndigheter som inom näringslivet.

Rätt Nu innehar också varumärket Rätt Nu för utbildningar i Sverige.

 

Rätt Nu ger även ut böcker riktade till brottsutsatta. 

De finns att köpa direkt här! Klicka på fliken BÖCKER så får du veta mer om hur du beställer.

  1.  ”Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende – Del 1 för privatpersoner”
  2.  ”Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende – Del 2 för företagare” 
  3. ”Utsatt för brott? Och har krav på skadestånd? Såhär ska du göra då! Del 3 för alla”

Evigt öppet köp och 100 procent nöjd-garanti! Det är viktigt för Rätt Nu att du kan köpa dessa böcker ekonomiskt riskfritt – är du inte nöjd får du nämligen pengarna för böckerna tillbaka. Rätt Nu vill bara ha nöjda köpare.

Marie Wallin, nu också utgivare av böcker inom ramen för Rätt Nu. Foto: Richard Rosén

Marie Wallin och Rätt Nu håller även på att skriva två böcker om Penningtvättsbrott.

I den ena boken – som riktar sig främst till polisanställda – kommer Marie Wallin att kartlägga hur den straffrättsliga lagen ska användas. Den ska nämligen verka i kombination med Penningtvättslagen från 2017 – den som också benämns den administrativa lagen om penningtvätt och som träffar den finansiella sektorn.  Det finns nämligen ingen lärobok om detta. Det finns ingen guide in i detta regelverk som också hänger samman med reglerna om förverkanden, beslag, förvar, kvarstad med mera.

I den andra boken – som riktar sig främst till näringslivet – kommer Marie Wallin att fokusera på att en korrekt riskhantering enligt Penningtvättslagen från 2017  inom ett företag/en organisation behöver göras med kunskap om även den straffrättsliga lagen. Det finns ingen handbok eller praktisk vägledning om detta heller i nuläget och det finns därför en påtaglig risk för att det riskbaserade förhållningssättet som det krävs att företagen ska ha missar en mycket viktig beståndsdel; nämligen den straffrättsliga.

Marie har alltså satt igång att skriva de här två böckerna som hon själv saknar på marknaden för juridisk litteratur. Planen är att de ska finnas på marknaden under 2021.

 

Vad erbjuder Rätt Nu?

  • Hjälp till både företagare och privatpersoner i det enskilda polis/förundersökningsärendet. Rätt Nu kan – enkelt uttryckt – hjälpa till med att kvalitetssäkra hanteringen av ditt ärende. Hur du ska göra din polisanmälan på bästa sätt, hur du ska hantera bevisning korrekt och vad du ska göra om ditt ärende blir nedlagt eller direkavskrivet. Och Rätt Nu kan också hjälpa dig med de rättigheter du har vid skadestånd i anledning av brott och vid myndigheternas hantering av beslag. Rätt Nu kan ses som en tolknings/översättningstjänst från det så kallade ”myndighetsspråk”  som ofta används av myndigheterna till ett språk som du som mottagare förstår. Se mer under flikarna FÖR PRIVATPERSONER/FÖR FÖRETAGARE här ovanför.

 

  • Föreläsningar/utbildningar skräddarsydda efter det önskemål du som företagare, förening, nyhetsredaktion, kommun, organisation, stiftelse osv. har. Se mer under fliken BOKA UTBILDNINGAR/FÖRELÄSNINGAR här ovanför.

 

  •  Halvdagskursen ”Utsatt för brott? En kurs i hur du kan kvalitetssäkra hanteringen av din polisanmälan” i regi av VJS som är en del av Norstedts Juridik som ingår i Karnov Group. Den första omgången skedde nu den 16 mars 2021 och det blev ett mycket positiv utfall, så det kommer att bli en uppföljning. Håll utkik! VÄLKOMMEN när det blir dags för nästa tillfälle.

 

Rätt Nu har sitt kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm och finns på adressen Ivan Oljelunds Gränd 1, 112 69 Stockholm.

Rätt Nu AB har organisationsnummer 559173-5096 och är även registrerad innehavare av varumärket Rätt Nu för utbildningar i Sverige.

 

Röster om Rätt Nu:

”…och därför graderar jag Rätt Nu till 10/10. Mycket bra. Jag fick kunskap genom Rätt Nu som gjorde att jag kunde återkomma till myndigheterna med annan kompetens än innan och genom det komma vidare/slussas vidare till rätt person i rättskedjan. Snabb återkoppling också från Rätt Nu.”

”Snabbt och proffsigt förklarade Rätt Nu vilka rättigheter jag hade samt vad jag borde informera mig om och vad de olika stegen i förundersökningsprocessen innebar. Jag kan varmt rekommendera Rätt Nu. Mycket värdefullt. 10/10.”