Välkommen till Rätt Nu

Rätt Nu AB grundades 2019 av juristen och tidigare kammaråklagaren Marie Wallin. Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inom ämnena penningtvätt,  förmögenhetsrätt, straffrätt och processrätt genom såväl utbildningar, skräddarsydda expertuppdrag som utgivning av böcker.

Sedan 2023 finns även tjänsten När risk möter risk – om Penningtvätt –  inom ramen för Rätt Nu med en egen hemsida: Risk möter risk (xn--riskmterrisk-8ib.se)

Utbildningar

Anlita Marie Wallin och Rätt Nu för skräddarsydda utbildningar och föreläsningar.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Expertuppdrag

Anlita Marie Wallin och Rätt Nu för juridiska expertuppdrag.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Översättningstjänsten

Ta hjälp av Rätt Nu för att översätta myndighetsjuridik till ett språk du förstår.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Böcker

Ta del av Marie Wallins kunskaper i bokform. Hela "Utsatt för brott"- trilogin kan du köpa här.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Om Rätt Nu

Rätt Nu AB grundades 2019 av juristen och tidigare kammaråklagaren Marie Wallin. Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inom ämnena förmögenhetsrätt, straffrätt och processrätt med särskild inriktning mot framför allt:

  • Ekonomisk brottslighet som penningtvätt, bedrägerier, tillgreppsbrott och olovlig identitetsanvändning
  • Brott i nära relationer och sexualbrott.

Marie Wallin anlitas även av så kallade Verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagen för konsultuppdrag för frågor om riskhantering vid  Penningtvätt.  Det kan handla om allt från att kvalitetssäkra allmänna riskbedömningar, KYC-processer och genomföra utbildningar om detta till att bistå som processombud i samband med att de olika tillsynsorganen (Länsstyrelserna, Finansinspektionen, Revisorsinspektionen, Spelinspektionen med flera) agerar mot verksamhetsutövarna.

Marie kan även anlitas som målsägandebiträde i Stockholmsområdet vid anmälningar om till exempel hot, våld och sexualbrott.

Till detta erbjuder Rätt Nu sin översättningstjänst där alla som kommit i kontakt med myndighetshandlingar får hjälp att översätta myndighetsjuridiken till ett språk som mottagaren förstår.

marie wallin utbilldningar

Utbildningar

Förutom sin praktiska erfarenhet, från arbetet som kammaråklagare och som specialist inom Polismyndigheten, har Marie Wallin även en bakgrund som adjunkt från Stockholms universitet och Polishögskolan. Sedan 2008 bedriver Marie Wallin regelbundet undervisning för blivande jurister, blivande poliser och yrkesverksamma poliser och polisanställda om straffrätt, processrätt och civilrätt; med inriktning främst mot

  • Ekonomisk brottslighet som bedrägerier och penningtvätt.
  • Brott i nära relationer och sexualbrott.
  • Om brottsutsattas rättigheter; både straffrättsligt och avseende skadestånd

Marie Wallin är också anlitad som kursledare för den utbildning som Norstedts juridik håller i tillsammans med JUC: om den straffrättsliga lagen om penningtvätt. 

Marie är även en av fler experter som föreläser i kurser om penningtvätt och Compliance vid Företagsuniversitetet. 

Marie är även en av fler experter som föreläser i kursen Diplomerad AML Specialist vid IFU vid Handelshögskolan i Stockholm.

Marie Wallin utbildar också inom näringslivet då företagare och organisationer vill ha bättre kunskaper om specifika ämnesområden – om till exempel Penningtvätt, bedrägerier och tillgreppsbrott – och även om reglerna som gäller i samband med brott, polisanmälan och skadestånd.

Marie Wallin skräddarsyr utbildningar och har bland annat fått förmånen att tillsammans med branschorganisationen Livsmedelshandlarna skapa utbildningsplattformen Handlarrätt.

Expertuppdrag

Marie Wallin anlitas ofta som expert för olika uppdrag, bland annat om penningtvättsfrågor och riskhantering och i så  kallade Visselblåsnings-utredningar men även för andra typer av utrednings- och granskningsuppdrag.

Det kan handla om kortare eller längre åtaganden om allt från att hantera risker för penningtvätt som att kvalitetssäkra interna styrdokument och avtalsvillkor. 

Marie kan även anlitas som målsägandebiträde vid polisanmälningar om hot, våld och sexualbrott. 

Marie hjälper även till med att göra kvalitativa polisanmälningar och i frågor om beslagshantering, bättre rätt och situationer vid kreditgivning då det finns ett så kallat äganderättsförbehåll.

Varmt välkommen att höra av dig till Rätt Nu!

Översättningstjänsten

Har du fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen) som du inte riktigt förstår?

Rätt Nu kan hjälpa dig att översätta myndighetsjuridiken till ett språk som du förstår. 

Rätt Nu kan i så fall hjälpa dig med följande

Böcker

Marie Wallin är även verksam som författare och ger, inom ramen för Rätt Nu, ut böcker till dig som utsatts för brott. Serien – om hittills tre böcker – riktar sig till dig som brottsutsatt privatperson och företagare och alla tre böcker går att beställa här. 

I tillägg till det har Marie Wallin och Rätt Nu även, på två olika förlag, givit ut två ytterligare böcker under 2022:

1) Om Penningtvätt och den straffrättsliga dimensionen av det.

Penningtvätt och straffrätten – en handbok – Böcker | Bokus bokhandel

2) Om sexualbrott mot vuxna och om brott i nära relationer.

Sexualbrotten och brotten mot kvinnor – Norstedts Juridik (nj.se)

Nyheter

Om Marie

Marie Wallin är jurist sedan 2002 och har undervisat om juridik både vid Stockholms universitet, Polishögskolan och inom Polisen och Åklagarmyndigheten sedan 2008. Parallellt med att föreläsa och utbilda skriver Marie Wallin även böcker riktade till brottsutsatta, varav tre böcker i en tänkt serie om fem har givits ut under 2020 och 2021 . Under 2022 har Marie även givit ut två böcker genom förlagen Studentlitteratur (Penningtvätt) Penningtvätt och straffrätten – en handbok – Böcker | Bokus bokhandel

och Norstedts Juridik (Sexualbrott och brott i nära relation). Sexualbrotten och brotten mot kvinnor – Norstedts Juridik (nj.se)

Omdöme

”…och därför graderar jag Rätt Nu till 10/10. Mycket bra. Jag fick kunskap genom Rätt Nu som gjorde att jag kunde återkomma till myndigheterna med annan kompetens än innan och genom det komma vidare/slussas vidare till rätt person i rättskedjan. Snabb återkoppling också från Rätt Nu.”
”Snabbt och proffsigt förklarade Rätt Nu vilka rättigheter jag hade samt vad jag borde informera mig om och vad de olika stegen i förundersökningsprocessen innebar. Jag kan varmt rekommendera Rätt Nu. Mycket värdefullt. 10/10.”