Välkommen till Rätt Nu!

Rätt Nu AB grundades 2019 av juristen och tidigare kammaråklagaren Marie Wallin. Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inom ämnena förmögenhetsrätt, straffrätt och processrätt genom såväl utbildningar, skräddarsydda expertuppdrag som utgivning av böcker.

Marie_home_1.png

Utbildningar

Anlita Marie Wallin och Rätt Nu för skräddarsydda utbildningar och föreläsningar.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Expertuppdrag

Anlita Marie Wallin och Rätt Nu för juridiska expertuppdrag.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Översättningstjänsten

Ta hjälp av Rätt Nu för att översätta myndighetsjuridik till ett språk du förstår.‏‏‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Böcker

Ta del av Marie Wallins kunskaper i bokform. Hela "Utsatt för brott"- trilogin kan du köpa här.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Om Rätt Nu

Rätt Nu AB grundades 2019 av juristen och tidigare kammaråklagaren Marie Wallin. Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inom ämnena förmögenhetsrätt, straffrätt och processrätt med särskild inriktning mot framför allt:

  • Ekonomisk brottslighet som penningtvätt, bedrägerier, tillgreppsbrott och olovlig identitetsanvändning
  • Brott i nära relationer och sexualbrott.
Marie Wallin anlitas även som expert för så kallade Visselblåsningsutredningar och annan typ av utrednings-och granskningsverksamhet. Till detta erbjuder Rätt Nu sin översättningstjänst där alla som kommit i kontakt med myndighetshandlingar får hjälp att översätta myndighetsjuridiken till ett språk som mottagaren förstår.
marie wallin utbilldningar

Utbildningar

Förutom sin praktiska erfarenhet, från arbetet som kammaråklagare och som specialist inom Polismyndigheten, har Marie Wallin även en bakgrund som adjunkt från Stockholms universitet och Polishögskolan. Sedan 2008 bedriver Marie Wallin regelbundet undervisning för blivande jurister, blivande poliser och yrkesverksamma poliser och polisanställda om straffrätt, processrätt och civilrätt; med inriktning främst mot

  • Ekonomisk brottslighet som bedrägerier och penningtvätt.
  • Brott i nära relationer och sexualbrott.

Sedan 2020 undervisar även Marie Wallin, inom ramen för Rätt Nu, om brott i nära relationer vid Uppsala universitet i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Under hösten 2021 var Marie Wallin även anlitad som utbildare inom bland annat avtalsrätt av Yrkeshögskolan vid Folkuniversitet.

Marie Wallin utbildar även inom näringslivet då företagare och organisationer vill ha bättre kunskaper om specifika ämnesområden – om till exempel Penningtvätt, bedrägerier och tillgreppsbrott – och även om reglerna som gäller i samband med brott, polisanmälan och skadestånd.

Marie Wallin skräddarsyr utbildningar och har bland annat fått förmånen att tillsammans med branschorganisationen Livsmedelshandlarna skapa utbildningsplattformen Handlarrätt.

Expertuppdrag

Marie Wallin anlitas ofta som expert för olika uppdrag, bland annat för så kallade Visselblåsningsutredningar men även för andra typer av utrednings- och granskningsuppdrag.

Det kan även handla om andra kortare eller längre åtaganden om allt från att hantera risker för Penningtvätt som att kvalitetssäkra interna styrdokument och avtalsvillkor. 

Marie hjälper även till med att göra kvalitativa polisanmälningar och i frågor om beslagshantering, bättre rätt och situationer vid kreditgivning då det finns ett så kallat äganderättsförbehåll.

Varmt välkommen att höra av dig till Rätt Nu!

Översättningstjänsten

Har du fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen) som du inte riktigt förstår?

Rätt Nu kan hjälpa dig att översätta myndighetsjuridiken till ett språk som du förstår. 

Rätt Nu kan i så fall hjälpa dig med följande

Böcker

Marie Wallin är även verksam som författare och ger, inom ramen för Rätt Nu, ut böcker till dig som utsatts för brott. Serien – om hittills tre böcker – riktar sig till dig som brottsutsatt privatperson och företagare och alla tre böcker går att beställa här. 

I tillägg till det kommer Marie Wallin och Rätt Nu även att, på två olika förlag, ge ut två ytterligare böcker under början av 2022:

1) Om Penningtvätt och den straffrättsliga dimensionen av det

2) Om sexualbrott mot vuxna och om brott i nära relationer

Nyheter

Penningtvätt

Nytt avsnitt av Larmtjänstpodden

Marie och Rätt Nu blev under november inbjudna av Larmtjänst, en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet, för att under 28 minuter prata

Läs mer »

Om Marie

Marie Wallin är jurist sedan 2002 och har undervisat om juridik både vid Stockholms universitet, Polishögskolan och inom Polisen och Åklagarmyndigheten sedan 2008. Marie är även en av de experter som under 2021 kommer att ingå i en extern referensgrupp till Region Stockholms Trygghetskommission. Parallellt med att föreläsa och utbilda skriver Marie Wallin även böcker riktade till brottsutsatta, varav tre böcker i en tänkt serie om fem har givits ut under 2020 och 2021 . Under början av 2022 kommer Marie även att ge ut två böcker genom förlagen Studentlitteratur (Penningtvätt) och Norstedts Juridik (Sexualbrott och brott i nära relation).

Omdöme

”…och därför graderar jag Rätt Nu till 10/10. Mycket bra. Jag fick kunskap genom Rätt Nu som gjorde att jag kunde återkomma till myndigheterna med annan kompetens än innan och genom det komma vidare/slussas vidare till rätt person i rättskedjan. Snabb återkoppling också från Rätt Nu.”
”Snabbt och proffsigt förklarade Rätt Nu vilka rättigheter jag hade samt vad jag borde informera mig om och vad de olika stegen i förundersökningsprocessen innebar. Jag kan varmt rekommendera Rätt Nu. Mycket värdefullt. 10/10.”