Om Marie

Marie Wallin

Marie är jurist sedan 2002 med en jur. kand. från Stockholms universitet och University of Edinburgh. Med erfarenhet från arbete inom både näringslivet och svenska myndigheter (Domstol, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet) och lärosäten (Polishögskolan och Stockholms universitet) vill Marie Wallin, jurist och grundaren av Rätt Nu bidra till en förbättrad rättssäkerhet i Sverige.

Marie Wallin är specialist inom straff-och processrätt med särskild inriktning mot brottsutredningar om förmögenhetsbrott, som till exempel bedrägerier och penningtvätt. Med sin gedigna bakgrund som både kammaråklagare och som anlitad expert och specialist inom Polismyndigheten har hon stor och bred erfarenhet av att driva komplexa brottsutredningar angående både förmögenhetsbrott och andra brott under allmänt åtal. 

Marie Wallin har även bakgrund som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och Polishögskolan och har sedan 2008 regelbundet undervisat om straffrätt, processrätt och civilrätt vid såväl dessa lärosäten som vid Uppsala universitet.

Marie bistår, inom ramen för sin verksamhet, företag och organisationer i frågor som rör utredningsarbete och strategiskt riskhanterande av frågor kopplade mot brott. Framför allt avseende åtgärder mot Penningtvätt. Hon agerar då såväl i själva riskarbetet som i kontakter med myndigheter – till exempel under en pågående förundersökning, för att säkerställa en kvalitativ hantering av ärendet. 

Marie förordnas även av tingsrätterna i Stockholmsområdet som målsägandebiträde vid till exempel hot, våld och sexualbrott.

Tack vare sin mångåriga praktiska erfarenhet från såväl polis- och åklagarväsendet som från att föra processer i domstol har Marie en stor vana att göra straffrättsliga och skadeståndsrättsliga överväganden och att bedöma bevisningen i det konkreta fallet.

 

Marie Wallin undervisar regelbundet om straff- och processrätt och civilrätt genom pågående uppdrag hos:

Marie är också en av Norstedts Juridiks anlitade experter och erbjuder för närvarande även en utbildning tillsammans med dem i regi av JUC

Den 10 september 2023 är nästa kurstillfälle om “Den straffrättsliga lagen om penningtvätt – i teori och praktik.” Mer information och länk till anmälningssidan på www.juc.se kommer snart! 

Marie höll även en mycket uppskattad föreläsning om penningtvätt på Penningtvättsdagarna i Stockholm den 4 maj 2023.

Marie uttalar sig även som expert i frågor om straff-och processrätt i media, som exempel i TV4 samt Dagens industri och får regelbundet frågor om att deltaga i debatter och podcasts om straff- och processrätt av Svenskt Näringsliv och Larmtjänst för att nämna två.

Marie deltog också som en av flera experter i skrivandet av Svenskt Näringslivs bok “För säkerhets skull” som är en kostnadsfri utgivning och kan nås genom knappen nedan.

Parallellt med att föreläsa och utbilda skriver Marie Wallin också böcker riktade till brottsutsatta, varav tre böcker i en tänkt serie om fem har givits ut av Rätt Nu under 2020 och 2021.

Marie är även författare till två böcker som getts under  2022 genom Studentlitteratur respektive Norstedts Juridik

  1. Penningtvätt och straffrätten – en handbok https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/juridik/juridik—allmant/penningtvatt-och-straffratten/
  2. Sexualbrotten och brott mot kvinnor – en praktisk vägledning https://shop.nj.se/products/sexualbrotten-och-brotten-mot-kvinnor