Om Marie

Marie Wallin

Med erfarenhet från arbete inom både näringslivet och svenska myndigheter (Domstol, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet) och lärosäten (Polishögskolan och Stockholms universitet) vill Marie Wallin, jurist och grundaren av Rätt Nu bidra till en förbättrad rättssäkerhet i Sverige.

Marie Wallin är specialist inom straff-och processrätt med särskild inriktning mot brottsutredningar om förmögenhetsbrott, som till exempel bedrägerier och penningtvätt. Med sin gedigna bakgrund som både åklagare och som anlitad expert och specialist inom Polismyndigheten har hon stor och bred erfarenhet av att driva komplexa brottsutredningar angående både förmögenhetsbrott och andra brott under allmänt åtal. 

Marie Wallin har även bakgrund som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och Polishögskolan och har sedan 2008 regelbundet undervisat om straffrätt, processrätt och civilrätt vid såväl dessa lärosäten som vid Uppsala universitet. 

Marie bistår, inom ramen för sin verksamhet, företag och organisationer i frågor som rör utredningsarbete och strategiskt riskhanterande av frågor kopplade mot brott. Framför allt avseende åtgärder mot Penningtvätt. Hon agerar då såväl i själva riskarbetet som i kontakter med myndigheter – till exempel under en pågående förundersökning, för att säkerställa en kvalitativ hantering av ärendet. Tack vare sin mångåriga praktiska erfarenhet från såväl polis- och åklagarväsendet som från att föra processer i domstol har Marie en stor vana att göra straffrättsliga överväganden och att bedöma bevisningen i det konkreta fallet.

Marie Wallin

Marie Wallin undervisar regelbundet om straff- och processrätt och civilrätt genom pågående uppdrag hos:

Marie är också en av Norstedts Juridiks anlitade expertföreläsare och erbjuder för närvarande två utbildningar tillsammans med dem:

  1. Den 21 oktober 2021 – en heldagsföreläsning om “Den straffrättsliga lagen om penningtvätt – i teori och praktik” https://www.nj.se/utbildning/den-straffrattsliga-lagen-om-penningtvatt?date=220729
  2. Den 16 mars 2022 – en halvdag om “Brott och skadeståndskrav – det här gäller då!https://www.nj.se/utbildning/brott-och-skadestand-det-har-galler-da?date=224499
  • Marie kommer att vara en av talarna vid Insight Events årliga konferens om Penningtvätt den 16-17 november 2021.
  • Marie har skrivit Förundersökningsskolan – en artikelserie för branschorganisationen Butikernas olika medlemstidningar.
  • Marie har, tillsammans med branschorganisationen Livsmedelshandlarna, skapat den digitala utbildningsplattformen Handlarrätt. https://www.handlarratt.se/
  • Marie är en av de experter som under 2021 ingår i en extern referensgrupp till Region Stockholms Trygghetskommission.

Marie uttalar sig även som expert i frågor om straff-och processrätt i media, som exempel i TV4 samt Dagens industri och får regelbundet frågor om att deltaga i debatter och podcasts om straff- och processrätt av Svenskt Näringsliv, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svensk Handel, och Larmtjänst för att nämna några.

Marie deltog också som en av flera experter i skrivandet av Svenskt Näringslivs bok “För säkerhets skull” som är en kostnadsfri utgivning och kan nås genom knappen nedan.

Parallellt med att föreläsa och utbilda skriver Marie Wallin också böcker riktade till brottsutsatta, varav tre böcker i en tänkt serie om fem har givits ut av Rätt Nu under 2020 och 2021.

Marie skriver under 2021 två läroböcker som kommer att ges ut av två olika förlag:

  1. Om den straffrättsliga lagen om Penningtvättsbrott
  2. Om brott i nära relationer och sexualbrotten.