Böcker

Marie Wallin ger ut böcker inom ramen för Rätt Nu i serien “Utsatt för brott?” Del 1 Del 2 och Del 3 finns att köpa här!

Marie Wallin kommer även att under 2021 ge ut två läroböcker i juridik genom två olika förlag. Den ena om Penningtvätt och den andra om Brott i nära relationer och sexualbrott. Håll utkik efter mer information om datum för utgivning.