Expertuppdrag

Expertuppdrag

Marie Wallin anlitas ofta som expert för olika uppdrag, bland annat för så kallade Visselblåsningsutredningar.

Det kan även handla om andra kortare eller längre åtaganden om allt från att hantera risker för Penningtvätt som att kvalitetssäkra interna styrdokument och avtalsvillkor.

Marie hjälper även till i frågor som beslagshantering, bättre rätt och i situationer vid kreditgivning då det finns ett så kallat äganderättsförbehåll.

Varmt välkommen att höra av dig till Rätt Nu!

Expertuppdrag-RättNu.se