Expertuppdrag

Expertuppdrag

Marie Wallin anlitas ofta som expert och konsult för olika uppdrag, bland annat om penningtvätt och riskbedömningar kopplade till penningtvättsfrågor  samt för så kallade Visselblåsningsutredningar.

Det kan handla om kortare eller längre åtaganden. 

Marie bistår bland annat regelbundet så kallade Verksamhetsutövare enligt Penningtvättslagen (PTL) med att upprätta och kvalitetssäkra allmänna riskbedömningar, KYC-processer och överklaganden av sanktionsbeslut och hon genomför även utbildningar och föreläsningar om detta. 

När Marie arbetar med riskhantering om penningtvätt gör hon det enligt både PTL och det straffrättsliga regelverket. Detta gör hon på temat Risk möter risk enligt en egen tjänst inom ramen för Rätt Nu Risk möter risk (xn--riskmterrisk-8ib.se)

Det är även detta som hennes bok om penningtvätt handlar om. Penningtvätt och straffrätten – en handbok – Böcker | Bokus bokhandel

Marie Wallin förordnas även av tingsrätter i Stockholmsområdet som målsägandebiträde i rättsprocesser om till exempel brott i nära relationer, andra vålds- och hotbrott samt sexualbrott. Marie är då med den brottsutsatte både vid polisförhör och i samband med rättegång, om det blir en sådan.

Marie hjälper även till med att göra polisanmälningar om brott på det mest kvalitativa och rättssäkra sättet samt även i frågor som beslagshantering, bättre rätt och i situationer vid kreditgivning då det finns ett så kallat äganderättsförbehåll.

Varmt välkommen att höra av dig till Rätt Nu!

Expertuppdrag-RättNu.se