Expertuppdrag

Expertuppdrag

Marie Wallin anlitas ofta som expert och konsult för olika uppdrag, bland annat om penningtvätt och riskbedömningar kopplade till penningtvättsfrågor  samt för så kallade Visselblåsningsutredningar.

Det kan handla om kortare eller längre åtaganden om allt från att bistå med överklaganden av sanktionsbeslut enligt Penningtvättslagen (PTL) till att hantera risker för penningtvätt enligt både PTL och det straffrättsliga regelverket genom att kvalitetssäkra och upprätta interna styrdokument och avtalsvillkor.

Marie Wallin förordnas även av tingsrätter i Stockholmsområdet som målsägandebiträde i rättsprocesser om till exempel brott i nära relationer, andra vålds- och hotbrott samt sexualbrott. Marie är då med den brottsutsatte både vid polisförhör och i samband med rättegång, om det blir en sådan.

Marie hjälper även till med att göra polisanmälningar om brott på det mest kvalitativa och rättssäkra sättet samt även i frågor som beslagshantering, bättre rätt och i situationer vid kreditgivning då det finns ett så kallat äganderättsförbehåll.

Varmt välkommen att höra av dig till Rätt Nu!

Expertuppdrag-RättNu.se