Svenska

Välkommen till Rätt Nu!

Rätt Nu är en privat aktör som värnar om allas likhet inför lagen.
Med erfarenhet från arbete i svensk domstol,  på Åklagarmyndigheten, Stockholms universitet, Polishögskolan och inom Polisen vill Rätt Nu bidra till en ökad rättssäkerhet i Sverige – på riktigt!

Har du fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen) som du inte riktigt förstår? Klicka på knappen för några vanliga typer av dokument.

Rätt Nu kan i så fall hjälpa dig med följande

Tjänsten-rÄTTnU.SE

Vill du se om Rätt Nu kan hjälpa dig – Gör så här!

 1. Skriv ett kort e-postmeddelande (helst på svenska eller engelska men kan du inte något av dessa språk skriver du på det språk du kan och Rätt Nu kommer att ta hjälp av tolk/översättning för att förstå) till info@rattnu.se med följande information:
  • Hur många beslut/handlingar du vill ha hjälp med. Och från vilken myndighet/myndigheter kommer det du vill ha hjälp med. (Det kan vara flera och skriv i så fall alltså alla.)
  • Den e-postadress och det telefonnummer som du vill att Rätt Nu ska kontakta dig på.
  • Vilka språk du talar/förstår.
 2. Rätt Nu kommer att kontakta dig tillbaka på den e-postadress som du skriver att du vill bli kontaktad på för att bestämma en tid för ett samtal om ditt ärende.
 3. Vid samtalet behöver du ha WhatsApp installerat på din mobiltelefon (går att ladda ner gratis för både Android och iPhone). Detta för att du och Rätt Nu ska kunna kommunicera krypterat vid den kontakt som kommer att ske när Rätt Nu ska se om det går att hjälpa dig. Behövs det tolk/översättning vid detta samtal kommer Rätt Nu att ordna det.
 4. Om Rätt Nu kan hjälpa dig så att du efter kontakten med Rätt Nu förstår det som myndigheten har skrivit till dig och hur det påverkar dig vill Rätt Nu att du swishar 200 kronor/ärende. Är det så att Rätt Nu av någon anledning inte kan hjälpa dig med att beskriva vad myndigheten skrivit och vad det innebär för dig behöver du såklart inte betala en krona. Är du under 18 år eller pensionär vill Rätt Nu inte heller ha några pengar.
 5. Rätt Nu uppskattar sedan att du, om du vill, betygsätter tjänsten/hjälpen du fick genom att fylla i det här på hemsidan. Rätt Nu lyssnar på dig och är till för dig – så vad du tycker är viktigt!

Fyll i formuläret

Lämna omdöme här