Utbildningar

Välkommen att

Boka Rätt Nu för utbildningar

Marie Wallin har erfarenhet från såväl operativt arbete som förundersökningsledare i förundersökningar som från arbete i andra delar av rättsprocessen. Hon har även erfarenhet från att undervisa om juridiken “bakom” det praktiska hantverket. Genom dessa erfarenheter väver hon samman teori och praktik i sina föreläsningar och utbildningsuppdrag för att verka så effektivt i dessa som möjligt.

Marie har skapat/ansvarat för utbildningar inom juridik och själv undervisat i desamma på Stockholms universitet, på Polishögskolan och inom Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Rätt Nu skräddarsyr gärna en föreläsning/ett utbildningspaket för just din organisation. En timme på ett möte eller ett par halvdagar på en konferens. Eller med ett mer långsiktigt uppdrag avseende hur ditt företag på bästa sätt kan arbeta med riskhantering – även av de straffrättsliga riskerna – avseende Penningtvätt. Rätt Nu anpassar sig efter behov och syfte – och den specifika målgrupp som avses.

Hör av er om ert behov till Rätt Nu så tar vi en diskussion om upplägg och kostnad.

Utbildningar-RättNu.se

Några frågor som

Marie Wallin, Rätt Nu kan föreläsa om

Några exempel på dokument som

Marie Wallin, Rätt Nu kan bringa klarhet kring

Har du och din verksamhet fått ett BESLUT eller annan handling från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller från någon av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen)?

Klicka på knappen för några vanliga typer av dokument.

Några röster om

Marie Wallin som föreläsare

“Pedagogiskt upplägg. Tydlig röd tråd.”
“Mycket bra och handfast.”
“Att man hänger med är säkert mycket för att hon är så kunnig men också för att hon föreläser på ett så glatt och vaket sätt.”
“Man vill lära sig mer. Glädjen föreläsaren har för ämnet sprider sig.”