Om Rätt Nu

Om Rätt Nu

Med erfarenhet från arbete inom svenska myndigheter (Sveriges Domstolar – tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet) och lärosäten (Polishögskolan och Stockholms universitet) vill Marie Wallin, jurist och grundaren av Rätt Nu bidra till en förbättrad rättssäkerhet i Sverige.

Rätt Nu tar sin utgångspunkt i den svenska språklagen och kravet där på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Rätt Nu erbjuder en tolknings/översättningstjänst av beslut och andra handlingar från de myndigheter som anges här på hemsidan.

Foto av Marie Wallin
Marie Wallin

Rätt Nu kommer att tolka/översätta det juridiska myndighetsspråket till ett språk som mottagaren förstår.

Rätt Nu kommer inte att lämna juridisk rådgivning eller ta ställning i de juridiska frågorna.

Rätt Nu är en privat aktör och ett aktiebolag.

Rätt Nu erbjuder också – parallellt med tjänsten här på hemsidan – möjligheten att boka Rätt Nu till en möteslokal för att översätta/tolka handlingar på plats och att även boka Rätt Nu för skräddarsydda utbildningar kopplade till tjänsten.

VÄLKOMMEN till Rätt Nu!