Okunskap är ett problem

Okunskap är ett problem

Läser och hör så mycket som är felaktigt om det här med brottsvinster och penningtvätt. Okunskap är ett problem!

Jag vill därför ge dig två lästips i detta inlägg: min bok om penningtvätt och en intervju med mig på realtid.se

Lästips 1: min bok

 

Läs gärna min bok!

Förlaget Studentlitteratur ger året ut lite rabatt om du skriver in koden 448477

https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/juridik/juridik—allmant/penningtvatt-och-straffratten/

Då kommer du att se:

1. Vi behöver inte en “uppgraderad förverkandelagstiftning” för att redan nu kunna agera mot brottsvinster utan att det finns en bevisad koppling till ett specifikt brott. (Vi har sedan 2014 brottet näringspenningtvätt där detta går alldeles utmärkt och vi har – också sedan 2014 – även det vanliga penningtvättsbrottet som endast kräver att egendomen “härrör från brottslig verksamhet” utan krav på att bevisa ett specifikt förbrott.)

2. Vi behöver inte ha regler om en “omvänd bevisbörda” för att en misstänkt ska behöva förklara sina tillgångar i vissa misstänkta situationer. (Åklagaren har den fulla bevisbördan för att bevisa brott men vi har redan i dag en förklaringsbörda för misstänkt i dessa speciella fall. Det finns även domar om det från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna – ofta kallad Europadomstolen – om att detta inte är i strid med de viktiga reglerna om rättvis rättegång, så kallad “fair trial”.)

3. De nya, föreslagna förverkandereglerna behövs – absolut – för att göra det här enklare och att i vissa, enskilda fall täppa till hål som finns. Men att det skulle vara något “paradigmskifte” som det talas om? Nej, det har gått att arbeta rätt och effektivt mot brottsvinster sedan 2014 och det borde vara i fokus redan nu. (Eller egentligen redan i går.)

 

Lästips 2: en intervju med mig

 

Intervjuades av realtid.se om det här också:

Ta gärna del av den genom länken här:

https://www.realtid.se/experten-om-myndigheterna-maste-vara-mer-pa-tarna-mot-penningtvatt/

Till sist:

Tack från mig och Rätt Nu

för ett mycket intensivt 2022

och med önskan om en

God Jul och ett Gott Nytt 2023! 

 

 

 

 

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mera Nyheter

På Penningtvättsdagarna i Stockholm

I går på Penningtvättsdagarna i Stockholm hade Marie Wallin den avslutande programpunkten “När risk möter risk” – om brottet näringspenningtvätt och hur man kan minimera

Snutsnack + Juridiksnack = Sant!

Nu finns vi ute! Jag och komikern, konferenciern, skådespelaren, tillika tidigare polisen, Hasse Brontén. Tisdagen den 21 februari var det premiär för Juridiksnack i Hasse

Kontakt