Passa på att lära dig mer om Penningtvätt under sommaren 2021!

Passa på att lära dig mer om Penningtvätt under sommaren 2021!

Sommarskolan_Tak_bild

Målgrupp inom näringslivet: Alla företag – och då menar Rätt Nu verkligen alla företag (även om verksamheten inte omfattas av den administrativa lagen om Penningtvätt) – som kommer i kontakt med transaktioner och som inte vill riskera 1) att företaget används som hjälpmedel av de kriminella penningtvättarna eller 2) att du själv och/eller dina medarbetare begår penningtvättsbrott tillsammans med de kriminella.

 Målgrupp i övrigt: Alla inom myndighets-Sverige som arbetar med att bekämpa penningtvättsbrottslighet och att återta brottsvinser. Alla inom kommuner och offentlig verksamhet som kommer i kontakt med transaktioner som inte heller vill riskera det som står under 1) och 2) ovan. Alla journalister och politiker som debatterar ämnet penningtvätt.

presenterar:

En sommarskola i fyra delar om penningtvätt med start torsdagen den 29 juli enligt följande:

  1. Penningtvättslagen och Penningtvättsbrottslagen – två regelverk som hänger samman. Vilka brott finns i Penningtvättsbrottslagen? Särskilt om brottet näringspenningtvätt enligt 7 § – vad innebär egentligen ett straffbart klandervärt risktagande? Och vad gäller för att ett företag ska åläggas en Företagsbot enligt reglerna i Brottsbalken?  (PDF-utskick den 29 juli.)
  2. Hur kommer det riskbaserade förhållningssättet i Penningtvättslagen in vad gäller det straffrättsliga ansvaret? Vilken är skillnaden mellan en goAML-rapport till Finanspolisen enligt Penningtvättslagen och en polisanmälan om brott enligt Penningtvättsbrottslagen till Polismyndigheten? (PDF-utskick den 5 augusti.)
  3. Hur kommer det här med att återta brottsvinster/att ta bort status-symbolerna från de kriminella in i det här? Vad gäller om att ”frysa” tillgångar enligt reglerna om dispositionsförbud enligt Penningtvättslagen och att ”ta” tillgångar i penningbeslag enligt Penningtvättsbrottslagen och sedan få dessa förverkade i domstol. Vad gäller för brottet näringspenningtvätt och förvar enligt stöldgodslagen i detta sammanhang? (PDF-utskick den 12 augusti.)
  4. Huvuddragen från den domstolspraxis som finns i dag och vad Åklagarmyndigheten önskar att Högsta domstolen ska pröva på området Penningtvätt. (PDF-utskick den 19 augusti.)

Vill du vara med? Du kan när som helst hoppa in! Även efter den 19 augusti.

Sänd ett e-postmeddelande till info@rattnu.se och skriv den e-postadress du vill ha utskicken till.

Swisha 500 kronor till Rätt Nu på 1231040526 eller Betala in 500 kronor till Rätt Nu på bg 5415-7474 – givetvis mot faktura (bara ange kostnadsställe osv.)

Välkommen!

Sommarskolan_Igång

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mera Nyheter

Nytt avsnitt av Larmtjänstpodden

Marie och Rätt Nu blev under november inbjudna av Larmtjänst, en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet, för att under 28 minuter prata

I Dagens industri

I Dagens industris artikel den 22 november 2021 om brottsutsatta fick Marie Wallin möjlighet att bidra med lite tips om hur en målsägande kan kvalitetssäkra

Kontakt