Passa på att lära dig mer om Penningtvätt under sommaren 2021!

Passa på att lära dig mer om Penningtvätt under sommaren 2021!

Sommarskolan_Tak_bild

Målgrupp inom näringslivet: Alla företag – och då menar Rätt Nu verkligen alla företag (även om verksamheten inte omfattas av den administrativa lagen om Penningtvätt) – som kommer i kontakt med transaktioner och som inte vill riskera 1) att företaget används som hjälpmedel av de kriminella penningtvättarna eller 2) att du själv och/eller dina medarbetare begår penningtvättsbrott tillsammans med de kriminella.

 Målgrupp i övrigt: Alla inom myndighets-Sverige som arbetar med att bekämpa penningtvättsbrottslighet och att återta brottsvinser. Alla inom kommuner och offentlig verksamhet som kommer i kontakt med transaktioner som inte heller vill riskera det som står under 1) och 2) ovan. Alla journalister och politiker som debatterar ämnet penningtvätt.

presenterar:

En sommarskola i fyra delar om penningtvätt med start torsdagen den 29 juli enligt följande:

  1. Penningtvättslagen och Penningtvättsbrottslagen – två regelverk som hänger samman. Vilka brott finns i Penningtvättsbrottslagen? Särskilt om brottet näringspenningtvätt enligt 7 § – vad innebär egentligen ett straffbart klandervärt risktagande? Och vad gäller för att ett företag ska åläggas en Företagsbot enligt reglerna i Brottsbalken?  (PDF-utskick den 29 juli.)
  2. Hur kommer det riskbaserade förhållningssättet i Penningtvättslagen in vad gäller det straffrättsliga ansvaret? Vilken är skillnaden mellan en goAML-rapport till Finanspolisen enligt Penningtvättslagen och en polisanmälan om brott enligt Penningtvättsbrottslagen till Polismyndigheten? (PDF-utskick den 5 augusti.)
  3. Hur kommer det här med att återta brottsvinster/att ta bort status-symbolerna från de kriminella in i det här? Vad gäller om att ”frysa” tillgångar enligt reglerna om dispositionsförbud enligt Penningtvättslagen och att ”ta” tillgångar i penningbeslag enligt Penningtvättsbrottslagen och sedan få dessa förverkade i domstol. Vad gäller för brottet näringspenningtvätt och förvar enligt stöldgodslagen i detta sammanhang? (PDF-utskick den 12 augusti.)
  4. Huvuddragen från den domstolspraxis som finns i dag och vad Åklagarmyndigheten önskar att Högsta domstolen ska pröva på området Penningtvätt. (PDF-utskick den 19 augusti.)

Vill du vara med? Du kan när som helst hoppa in! Även efter den 19 augusti.

Sänd ett e-postmeddelande till info@rattnu.se och skriv den e-postadress du vill ha utskicken till.

Swisha 500 kronor till Rätt Nu på 1231040526 eller Betala in 500 kronor till Rätt Nu på bg 5415-7474 – givetvis mot faktura (bara ange kostnadsställe osv.)

Välkommen!

Sommarskolan_Igång

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mera Nyheter

Intervjuad i SRF-konsulternas tidning Konsulten

Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn,

Kontakt