Ny bok och nytt föreläsningsupplägg om brott i nära relationer!

Ny bok och nytt föreläsningsupplägg om brott i nära relationer!

Det är bara dagar kvar nu. Snart kommer min nya bok ut – med förlag Norstedts juridik. 

 

Den har ett praktiskt angreppsätt och målgruppen för boken är därför mycket bred. För att du ska få en idé om hur bred bjuder jag nu på de sista raderna ur förordet:

”Resultatet har du här. En bok riktad dels till polisanställda och till jurister verksamma inom rättsväsendet som på ett eller annat sätt arbetar med att bekämpa dessa brott, dels till alla andra. Det är så många som möter detta samhällsproblem – inom vården, inom socialtjänsten, i djurvårdsverksamhet, i skolor, i förskolor, i religiösa trossamfund, i kommunalt arbete, inom idrottsrörelser, inom ramen för arbete vid kvinnojourer och mansjourer och inte minst i den vanliga vardagen.

Du som vän. Du som granne. Du som klasskamrat. Du som kollega. Du som chef. Målgruppen för den här boken är med det sagt även samtliga ledningsgrupper i samtliga organisationer och företag i Sverige och specifikt riktar den sig till dig som arbetar med personalfrågor och personalhälsa.

Boken är givetvis även till dig som är utsatt, eller som tror att du kan vara det.
De här kvinnorna och barnen som boken handlar om finns, tyvärr, överallt. Jag vill därför att rätt kunskap också ska finnas överallt. Så att vi alla kan arbeta på rätt sätt och med rätt faktaunderlag för att kunna hjälpa – utan att stjälpa – de här utsatta kvinnorna och barnen. I denna bok bidrar jag med mina kunskaper om de straff- och processrättsliga förutsättningarna i syfte att komma vidare i detta viktiga arbete.
Jag hoppas verkligen att den kommer att göra nytta!
Stockholm i september 2022.”

 

Läs gärna mer om boken genom länken här nedan. 

https://shop.nj.se/products/sexualbrotten-och-brotten-mot-kvinnor

 

Jag tar i denna bok, som första lärobok i juridik i Sverige,  bland annat upp sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur: ”The Link”.

I boken understryker jag också att det redan i dag i Sverige är brottsligt – som en del i grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse att skada/döda familjedjur och/eller att hota om att göra detta. Många verkar tro att det krävs nya brott för det; men vi har bra verktyg i brottsbalken redan nu. Det gäller att sätta igång att använda dessa!

Med anledning av den nya boken har jag även skapat nya föreläsningar!

Jag skräddarsyr dessa efter målgrupp och anpassar längden och formen (fysiskt eller digitalt) efter vad som passar. Jag ser fram emot att mötas i detta viktiga ämne och att få bidra med mina straffrättsliga och processrättsliga kunskaper på området.

Du är välkommen att sända ett meddelande till info@rattnu.se så kan jag utifrån det berätta mer om hur vi kan lägga upp det. 

Tack så länge!

Marie

 

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mera Nyheter

Intervjuad i SRF-konsulternas tidning Konsulten

Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn,

Kontakt