Marie och företagaren hon företräder har fått prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen!

Marie och företagaren hon företräder har fått prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen!

Frågan handlar om rätten för en målsägande (i detta fall en företagare) att – av Polismyndigheten – få ta del av uppgifter i en allmän handling.

Domen vi klagar på är denna från Kammarrätten i Stockholm: Stockholm KR 2227-22 Dom 2022-05-16

Kortfattat gäller det följande situation: en företagare har blivit utsatt för brott och har med det också lidit ekonomisk skada som den vill ha ersättning för av den skyldige. Polismyndigheten vet vem det är, den personen är under 15 år och på grund av gärningspersonens ålder har Polismyndigheten fattat beslut att det inte blir någon förundersökning om brottet. Med det beslutet har också möjligheten för målsäganden att föra fram sitt anspråk på skadestånd den vägen stängts.

Företagaren har ju dock fortsatt lidit sin ekonomiska skada och har fortsatt sitt krav på skadestånd, vilket den vill rikta mot den unge och dennes vårdnadshavare.

Av den anledningen har företagaren begärt att av Polismyndigheten få veta identiteten på gärningspersonen – utan den är det ju omöjligt att kunna driva frågan om skadestånd – men har vägrats med hänvisning till att det är av synnerlig vikt att identiteten inte röjs.

Det är alltså den frågan som nu fått prövningstillstånd: Om det är av synnerlig vikt att uppgifter om identiteten på en person under 15 år inte röjs.

Jag är såklart mycket glad över att vi lyckades få detta beslut om prövningstillstånd och det ger mig också ett kvitto på att det lönar sig att driva principiellt viktiga frågor framåt och uppåt i vårt rättssystem. Att inte ge upp. Nu ser jag verkligen fram emot att få veta hur våra justitieråd ser på detta.

Marie

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mera Nyheter

Intervjuad i SRF-konsulternas tidning Konsulten

Penningtvätt igen! Intervjuad om vilken viktig roll revisions- och redovisningsbranschen har för att förhindra penningtvätt, om vikten av tydlighet i hur tillsynsmyndigheterna utövar sin tillsyn,

Kontakt